C J E N O V N I K USLUGA OGLAŠAVANJA I SPONZORSTVA S OPĆIM UVJETIMA NA VAŠA TV

Svaka usluga ukoliko ne zadovoljava cijenom sa cjenovnikom, možete se dogovoriti sa nama putem kontakt forme
1. CIJENE EMITOVANJA OGLASNOG SPOTA
Jutarnji program do 09.00 h
09.00 do 16.00 h – 5 € po sec.
16.00 do 18.50 h – 10 € po sec.
18.50 do 19.00 h – 25 € po sec.
19.30 do 22.00 h – 10 € po sec.
22.00 do 23.00 h – 15 € po sec.
23.00 do 24.00 h – 10 € po sec.
Nakon 24.00 h – 2,5 € po sec.
NAPOMENA:
Oglasni spotovi ne mogu se emitovati u emisijama
informativnog programa.
Cijene programskih sadržaja od posebnog interesa za VASA TV biće određene posebnim
cjenovnikom ili ponudom
2.CIJENE EMITOVANJE OGLASNOG SPOTA U SPORTSKIM PROGRAMIMA
20 € po sec.
3.CIJENE OGLAŠAVANJA – POSEBNI SADRŽAJI
2o € po sec.
4.NAJAVE DOGAĐAJA
Cijene i uvjeti emitiranja najava događaja (koncerti i druge javne priredbe) koje VASA TV ne
snima za potrebe direktnog ili odgođenog emitiranja kao i događaje za koje VASA TV nije otkupio
prava prikazivanja, jednaki su redovnim cijenama i uvjetima emitiranja oglašivačkih poruka
prema ovom Cjenovniku.
Za najave događaja koje VASA TV snima radi emitiranja u svojim programima kao i za najave
događaja čija je prava prikazivanja VASA TV otkupio, utvrđuju se uvjeti i cijene emitiranja kako
slijedi.
Najave događaja emitiraju se u slobodnim terminima za emitiranje poruka u blokovima ispred ili
iza;
U slučaju da najava sadrži sponzorsku poruku cijene emitiranja se uvećavaju za 30 %.
Cijene emitiranja:
do 16.00 i poslije 23.00 sati 1 €/sec.
od 16.00 do 19.00 sati 2 €/sec.
od 19.00 do kraja emitovanja televizije 3.5 €/sec.
6. POPUSTI OGLAŠIVAČIMA
SKALA KOLIČINSKIH POPUSTA
Iznos narudžbe ( u € )
1. 1.001 – 3.000 – 6%
2. 3.001 – 5.000 – 10%
3. 5.001 – 7.000 – 14%
5. 7.001 – 10.000 – 16%
6. 10.001 – 12.000 – 18%
7. 12.001 – 15.000 – 21%
8. 15.001 – 17.000 – 22%
9. 17.001 – 20.000 – 23%
10. 20.001 – 50.000 – 24%
11. 50.001 – 100.000 – 25%
12. 100.001 – 150.000 -26%
13. 150.001 – 200.000 – 28%
14.200.001 – 250.000 – 30%
15. 250.001 – 300.000 – 32%
16. 350.001 – 400.000 – 34%
17. 400.001 – 450.000 – 36%
18. 450.001 – 500.000 – 38%

REKLAMIRANJE BANERIMA NA WEB STRANICAMA:

Cijena banera 728×90 – 300€ mjesečno

Cijena banera 300×250 – 200€ mjesečno

Cijena banera 300×600 – 400€ mjesečno

1+