Vodstvo VASA TV-a

Uprava

DARKO MARIJANOVIĆ

Bosna i Hercegovina

Dioničar 100%

 Menadžment

XXX

Direktor programa VASA TV grupe

XXX

Glavna urednica VASA TV

XXX

Direktorica prodaje

XXX

Direktorica produkcije

XXX

Direktorica marketinga i korporativnih komunikacija

XXX

Direktorica informativnog programa

XXX

Direktorica odjela ljudskih resursa

XXX

Direktor tehnike

Vivid Light 888

Makedonija i Srbija

 Urednik emisija na makedonskom i srpskom jeziku

2+